Справки и съдебни актове по дела във Великотърновски апелативен съд

Уважаеми посетители,

Чрез тази страница можете да осъществите директен достъп до информационната система на Великотърновски апелативен съд. Имате възможност да идентифицирате дадено дело по данни от първа инстанция, входящ номер във ВТАС или по номер на делото и вид.

При търсене връщащо повече от един резултат, моля изберете дело за което искате да получите информация. При търсене връщащо над двадесет резултата, моля конкретизирайте повече заявката си.